Göytəpə neolit dövrü abidəsində arxeoloji qazıntılar 2008-ci ildən başlanməşdı. Həmin dövrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Tovuz arxeoloji ekspedisiyası” bölgədə iki arxeoloji abidədə - Göytəpə və Menteş qədim yaşayış yerlərində əsaslı arxeoloji tədqiqatlar aparırmağa başladı. Bu tədqiqatlar azərbaycan, yaponiya və fransa arxeoloqlarının müştərək araşdırmalarını əks etdirməklə bərabər 2008-ci ildən bəri aparılan arxeoloji qazıntıların və tədqiqatların illik hesabatlarından ibarətdir.